potty-talk-curbing-bad-language-in-toddlers

Trong giai đoạn này, xu hướng nói “không” với mọi thứ của bé bắt đầu thay đổi. Khi bé dần phát triển về vốn từ và có khả năng hiểu ngôn ngữ tốt hơn, bé có thể:

  • Lý luận một chút

  • Hiểu khái niệm của việc lựa chọn giữa 2 vật (nhưng không nhiều hơn 2)

  • Hiểu được một câu ngắn gọn (ví dụ: "Chúng ta sẽ làm điều đó sau khi con tắm xong nhé!")

Đừng để bị đánh lừa... Bé vẫn đang thử để tìm cách của riêng mình, xác minh sự độc lập và thách thức giới hạn được đặt ra. Bạn cần rõ ràng về những điều bạn muốn ở bé. Bé nhỏ sẽ không hiểu khái niệm “Ngoan nhé!”, thay vào đó bạn nên sử dụng những hướng dẫn chính xác như “con không được đánh bạn!”. Cố gắng đừng nói quá nhiều khi thiết lập những yêu cầu với bé. Bởi một câu quá dài sẽ làm bé bị loạn và bối rối. Tất cả bạn cần làm là đơn giản hóa bạn nhé!