terms and conditions

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.

Thỏa thuận về điều khoản sử dụng trang web P&G www.pampers.com.vn này được ký kết giữa Bạn (Người dùng hoặc Bạn) và Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam. (P&G hoặc Chúng tôi)

Trang được quản lý bởi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA PAMPERS.COM.VN

Tài liệu này nêu các điều khoản sử dụng quy định việc bạn sử dụng trang web P&G của chúng tôi với tư cách là người dùng đăng ký. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web và chấp nhận khi được nhắc nhở.

 

Việc đăng ký, tham gia và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản sử dụng này, xin vui lòng không đăng ký, tham gia hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

 

Thông tin cung cấp trên trang web này liên quan đến một trang web đa thương hiệu dưới đây, tùy theo việc đăng ký trang web này và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

 

Trang web này là một nền tảng trực tuyến được tạo ra bởi Procter & Gamble (P&G), một công ty đã và đang được hình thành từ các thương hiệu cách đây 175 năm nhằm mục đích hàng ngày mang lại những điều đặc biệt cho mọi người trên toàn thế giới. Hiện nay, pampers.com.vn là một phần trong chương trình Quản lý Quan hệ Khách hàng quốc tế doanh nghiệp mạnh nhất của P&G.. Chương trình đa thương hiệu, đa chủng loại này đã đạt được hàng triệu lượt xem hàng tháng. pampers.com.vn mang đến một môi trường trung lập, đáng tin cậy ở đó các thương hiệu có thể tương tác với người tiêu dùng bằng nhiều cách thông qua các bài báo, thủ thuật, phương pháp thực hiện, sản phẩm dùng thử & kiểm nghiệm, liên kết mua ngay, eSample, eCoupon, chiến dịch truyền miệng, trò chơi, câu đố, câu hỏi điều tra, e-mail gửi cho bạn bè và hỏi đáp. Bằng cách đưa ra những lời khuyên, thủ thuật, kiến thức và ý tưởng cảm hứng này pampers.com.vn có thể giúp khách hàng có được những khoảnh khắc hữu ích hơn nữa.

 

1. TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI - THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ TÍNH BẢO MẬT - COOKIE - HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG

 

Được phép truy cập trang web của chúng tôi hoặc sau khi đăng ký và đồng ý những điều khoản sử dụng của chúng tôi.

TÍNH HỢP LỆ: Bạn hoàn toàn tự nguyện đăng ký thành viên và tham gia. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng toàn bộ thông tin đăng ký bạn đã gửi là đúng và chính xác. Bạn đồng ý xác nhận tính chính xác của những thông tin đó. Bạn còn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ hoặc trên mười tám (18) tuổi.

 

TÍNH BẢO MẬT :

Procter & Gamble pampers.com.vn sẽ thu thập và lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn như một phần trong quá trình đăng ký và sử dụng trang web P&G của bạn.

 

Niềm tin là sứ mệnh cốt lõi và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp chúng tôi. P&G cam kết duy trì niềm tin của bạn bằng cách bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và khách hàng của bạn.

Nhấp vào đây để xem toàn bộ thông tin chi tiết về Chính sách Bảo mật:

http://www.pg.com/privacy/vietnamese/privacy_notice.shtml

 

Chúng tôi cung cấp cho Bạn mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần trong quy trình an toàn của chúng tôi. Bạn phải xem chúng là những thông tin mật, và không được tiết lộ chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu mã nhận dạng hoặc mật khẩu của người dùng do chúng tôi cung cấp bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi cảm thấy bạn không tuân thủ bất kỳ điều nào trong các điều khoản sử dụng này.

 

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể giới hạn truy cập vào một số phần trang web của người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên trang web mà không cần thông báo trước (tham khảo bên dưới). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì một lý do nào đó mà trang web không thể truy cập được vào bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào.

 

2. ĐÓNG GÓP CỦA BẠN - SỬ DỤNG LẠI CỦA P&G - HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / NỘI QUY - SỬA ĐỔI

 

Trang web của P&G đã tạo không gian cho các thành viên bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến và hiểu biết có ý nghĩa của mình liên quan đến một chủ đề cụ thể. Bạn có thể đọc trang web để giải trí và tìm kiếm thông tin. Có rất nhiều cơ hội để bạn tham gia vào Cộng đồng trang web của P&G một cách chủ động. Vui lòng đảm bảo rằng những phản hồi của bạn có liên quan đến bài viết được đăng và trọng tâm quy định của Cộng đồng trang web P&G. Dù lạc đề là chuyện bình thường nhưng chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tập trung vào chủ đề nhất có thể.

 

Bạn hiểu rằng bài gửi của bạn sẽ được đăng công khai (bao gồm cả tên người dùng và ảnh của bạn). P&G không đảm bảo rằng bạn sẽ có cơ hội sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Bài gửi nào bạn đã gửi. Bạn hiểu rằng bạn, chứ không phải P&G, có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Bài gửi nào. Bất kỳ Bài gửi nào do bạn đăng tải lên cũng không thuộc trách nhiệm bảo mật của P&G, nhà cung cấp và đại lý dịch vụ thuộc bên thứ ba của P&G, hoặc những giám đốc, cán bộ và nhân viên liên quan của họ.

 

SỬ DỤNG LẠI BỞI P&G

P&G có quyền quyết định giữ lại và sử dụng bất kỳ bình luận, gợi ý, dữ liệu hoặc thông tin nào khác (gọi chung là "Thông tin") do bạn đóng góp cho Cộng đồng trang web của P&G về những sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai, mà không cần đền bù cho bạn sau này . Trong một chừng mực nào đó, những Thông tin này có thể được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuê, bạn đồng ý chuyển nhượng, nếu cần thiết, bất kỳ và toàn bộ quyền liên quan đến những Thông tin này cho P&G và hợp tác với P&G trong việc chuyển nhượng những quyền đó. Sau đây bạn cũng trao cho P&G quyền và giấy phép vĩnh viễn, không thu hồi, miễn phí, có thể chuyển nhượng nhằm sử dụng, sao chép, mô phỏng, xuất bản, phát sóng, hoặc sử dụng tên người dùng, nội dung của bạn, cũng như sửa đổi, xóa toàn bộ, hoặc sửa, xuất bản, dịch hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ những nội dung đó và/hoặc đóng góp và/hoặc sát nhập nội dung đó và bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào trên thế giới bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc toàn bộ mục đích quảng cáo, quảng báo hoặc mục đích thương mại khác.

 

HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / NỘI QUY:

 

(a) Bạn tuyên bố rằng:

(i) Toàn bộ nội dung bạn gửi là hoàn toàn đúng và chính xác

(ii) Bạn không phải là nhân viên của Procter & Gamble hoặc bạn không làm việc cho hoặc được ký hợp đồng với bất kỳ công ty con hoặc đại lý nào của P&G do P&G thuê để quảng bá và/hoặc bán các Sản phẩm của P&G

(iii) Bài gửi của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của bài gửi) không nằm trong hoặc được dự định sử dụng trong bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào cho P&G hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

(iv) Bạn hiện đang là người dùng thực sự các sản phẩm của P&G được nhắc đến trong bài gửi của bạn

(v) Bài gửi của bạn được thực hiện mà không có thanh toán trước hoặc hứa hẹn thanh toán với bạn hoặc bạn mong bất kỳ khoản thanh toán, lợi nhuận hoặc lợi ích nào cho việc dự định gửi bài của bạn, trừ khi có khả năng bài gửi của bận được sử dụng cho mục đích quảng bá của P&G như được trình bày dưới đây.

(vi) Nội dung hoặc ý kiến bạn đưa ra phản ánh ý kiến và trải nghiệm đúng và chân thực về những sản phẩm của P&G được đề cập trong bài gửi của bạn.

(vii) Nếu bài gửi của bạn có chứa hình ảnh của những người ở độ tuổi vị thành niên, bạn xác nhận rằng bạn là người bảo hộ hợp pháp của vị thành niên trong ảnh đó và đồng ý cho vị thành niên này xuất hiện trong bài gửi.

 

(b) Bạn:

 

1. Bạn không được cố tình mạo danh Người dùng khác hoặc một người không phải là Người dùng;

 

2. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Cộng đồng trang web của P&G nhằm quấy rối, đe dọa, lạm dụng hoặc làm hại người khác, hoặc nhằm liên lạc, quảng cáo, gạ gẫm, hoặc buôn bán cho bất kỳ Người dùng nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước của Người dùng đó;

 

3. Nội dung đóng góp không được chứa bất kỳ tài liệu nào đe dọa hoặc tấn công bất kỳ địa điểm, công ty hoặc tập đoàn nào;

 

4. Nội dung đóng góp không được chứa bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc có thể cấu thành nên việc vi phạm bản quyền;

 

5. Toàn bộ nội dung đóng góp phải đúng và do bạn tạo ra, đồng thời không thuộc hoặc bao gồm bất kỳ nội dung nào thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc có thể cần sự đồng ý của bên thứ ba;

 

6. Nội dung đóng góp không được chứa nội dung nào mà bạn biết là giả mạo, sai sự thật hoặc không chính xác;

 

7. Nội dung đóng góp không được chứa tên nhãn hiệu hoặc thương hiệu;

 

8. Nội dung đóng góp không được hiển thị bất kỳ quảng cáo thương mại/doanh nghiệp nào (bao gồm nhưng không giới hạn logo công ty, tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, nội dung chính trị hoặc tôn giáo);

 

9. Nội dung đóng góp không được chứa phần mềm quảng cáo, thư chuỗi, thư rác, thư hàng loạt tự nguyện, thư rác, mô hình kim tự tháp, quảng cáo, chào mời cá nhân hoặc chào mời thương mại;

 

10. Nội dung đóng góp không được chứa vi rút, trojan, chương trình, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác được thiết kế để phá hoại, can thiệp, hoặc bí mật ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào;

 

11. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu không phù hợp, khiếm nhã (bao gồm những không giới hạn ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm), tục tĩu, khiêu dâm, thù địch, xảo trá, phỉ báng, vu khống hay bôi nhọ (bao gồm những từ ngữ hoặc biểu tượng được rộng rãi coi là xúc phạm đến cá nhân hoặc chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, hoặc nhóm kinh tế xã hội nhất định);

 

12. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu quảng bá nội dung mê tín, phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc gây tổn hại đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào cũng như quảng bá phân biệt đối xử theo chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác;

 

13. Nội dung đóng góp không được chứa thông tin liên quan đến các trang web, địa chỉ, email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại nào khác;

 

14. Nội dung đóng góp không được chứa các hoạt động tội phạm hoặc xảo trá, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, mua bán tài liệu khiêu dâm, kinh doanh ma túy, hoặc cơ bạc;

 

15. Nội dung đóng góp không được chứa nội dung mồi chài tiền bạc hay dịch vụ;

 

16. Nội dung đóng góp không được gạ gẫm thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi;

 

17. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu bất hợp pháp, vi phạm hoặc trái với luật pháp hoặc quy định khu vực, bang, liên bang hoặc quốc tế hiện hành.

 

18. Bạn không được:

a) lựa chọn hoặc sử dụng tên hiển thị của một người khác với ý định mạo danh người đó,

b) sử dụng tên hiển thị của một người khác mà không được phép,

c) sử dụng tên hiển thị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền hợp pháp khác của bất kỳ người nào hoặc

d) sử dụng tên hiển thị mà Pampers.com.vn quyết định cho là không phù hợp vì bất kỳ lý do gì.

 

 

SỬA ĐỔI

 

Bạn hiểu rằng P&G có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sửa đổi, xem xét, gỡ bỏ hoặc từ chối bài gửi hoặc bất kỳ phần nào bài gửi của bạn, và bạn hiểu rằng bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ bài gửi nào.

 

BÁO CÁO LẠM DỤNG : Trên toàn bộ trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy nút 'Báo cáo' cho phép bạn thông báo với chúng tôi về những nội dung vi phạm quy định. Điều này cũng giúp bạn chăm sóc cộng đồng.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM Y TẾ: Nội dung của trang web này không thay thế cho tư vấn y tế. Pampers.com.vn không có ý định, và không cung cấp tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Toàn bộ nội dung, bao gồm văn bản, sơ đồ, hình ảnh và thông tin chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Không bao giờ được bỏ qua tư vấn y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm đến tư vấn y tế chuyên nghiệp do bạn đọc được bất kỳ nội dung gì trên trang web hoặc trong một bản tin gửi qua email của các Trang chủ. Không bao giờ tin tưởng vào thông tin từ trang web hoặc bản tin gửi qua email thay vì tìm đến tư vấn y tế chuyên nghiệp.

 

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BỔ SUNG

 

Việc bạn sử dụng trang web của P&G còn phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của P&G*. Các Điều khoản và Điều kiện của P&G sau đây được xem là một phần không tách rời của Thỏa thuận này.

QUẢNG BÁ: Những điều khoản đặc biệt có thể áp dụng cho các dịch vụ và quảng bá khác do Pampers.com.vn cung cấp, như Quy định Chính thức về các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, tính năng và/hoặc hoạt động. Bất kỳ điều khoản nào bổ sung vào hướng dẫn này, và trong trường hợp mâu thuẫn, nội dung của bản Hướng dẫn sẽ được ưu tiên.

 

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA: TRANG WEB này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do P&G sở hữu hoặc điều hành, dù một số trang web đó có lên kết với TRANG WEB này (gọi chung là Trang web của Bên thứ ba). Những liên kết đó được cung cấp cho bạn tiện sử dụng. TRANG WEB không xác đại diện cho bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào mà bạn truy cập từ Trang web này, vì TRANG WEB không kiểm soát nội dung hiển thị trên các Trang web của Bên thứ ba đó. Hơn nữa, liên kết đến một Trang web của Bên thứ ba không có nghĩa là hoặc không được xem là tài trợ, xác nhận, phê duyệt hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào của hoặc việc sử dụng Trang web của Bên thứ ba đó. Không cấp hoặc cho quyền sử dụng hoặc sao chép thông tin trên Trang web này hoặc Trang web của Bên thứ ba.

 

QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN: Nội dung đóng góp do bạn cung cấp không được xem là đại diện cho ý kiến của P&G hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của P&G. Hơn nữa, không có mối quan hệ, ủy thác mật hoặc mối quan hệ nào khác giữa bạn và P&G. Như vậy, mỗi bên là và đóng vai trò là một bên thỏa thuận độc lập, đồng thời không phải là đối tác, liên doanh, đại lý, nhân viên hoặc người sử dụng lao động của bên kia và không trói buộc cũng như cố gắng trói buộc bên kia với bất kỳ thỏa thuận nào.

 

4. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

P&G có thể tùy ý sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này mà không cần thông báo, việc sửa đổi sẽ có hiệu lực tức thì. Theo đó, chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết thêm thông tin về những hướng dẫn được cập nhật hoặc bổ sung.

 

5. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN, TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Nếu không tuân theo thỏa thuận này sẽ được xem là vi phạm các điều khoản sử dụng mà Bạn được phép sử dụng Trang web của P&G, và có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện những hành động sau đây:

  1. Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn thu hồi quyền sử dụng Trang web của P&G.
  2. Khiếu nại yêu cầu Bạn hoàn trả toàn bộ chi phí dựa trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, khoản chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm.
  3. Vụ kiện cáo khác chống lại Bạn.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm các vụ khiếu kiện về việc vi phạm các điều khoản sử dụng này. Không giới hạn hành vi khiếu kiện được nêu trong điều khoản này, và chúng tôi có thể thực hiện các hành động chúng tôi cho là hợp lý.

 

6. GIỚI HẠN CÁC BIỆN PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM

 

6.1 Bạn chấp nhận những rủi ro liên quan đến việc đăng ký, tham gia hoặc sử dụng Trang web này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trang web này được cung cấp cho bạn trên cơ sở "có thể thực hiện được" và Procter & Gamble, cán bộ, giám đốc, nhân viên cũng như các đại lý của P&G không đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác hoặc đầy đủ về nội dung của pampers.com.vn hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này và, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm công ty và bên thứ ba liên quan đến chúng tôi sau đây không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả nào phát sinh do bất kỳ người dùng nào liên quan đến trang web của P&G hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, hoặc do sử dung trang web của P&G, bất kỳ trang web nào liên kết với trang web của P&G và những tài liệu được đăng tải trên đó, bao gồm:

  • thiệt hại thu nhập hoặc doanh thu của công ty; thiệt hại lợi nhuận hoặc hợp đồng; thiệt hại khoản tiết kiệm dự tính;
  • mất dữ liệu;
  • mất lợi thế thương mại;
  • lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và dù là do sai lầm (kể cả sơ suất), vi phạm thỏa thuận hoặc điều gì khác, ngay cả khi có thể dự đoán trước, miễn là điều kiện này không ngăn cản việc đòi bồi thường thiệt hại hoặc mất mất tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại bồi thường nào khác cho những thiệt hại tài chính trực tiếp không loại trừ những trường hợp quy định trên.

 

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng tôi về việc tử vong hoặc chấn thương cá nhân do sự sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi do bóp méo hoặc trình bày sai vấn đề gian lận, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật pháp hiện hành.

 

6.2 Bồi thường

Bằng việc đăng ký, tham gia hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Procter & Gamble, các giám đốc, nhân viên và đại lý của P&G không bị ảnh hướng do bất ký hoặc toàn bộ các khiếu nại, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn án phí) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào pampers.com.vn; (ii) việc bạn vi phạm bất ký điều khoản nào; (iii) việc bạn vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền bảo mật nào; (iv) việc bạn vi phạm bất kỳ luật và quy định nào trong việc tạo, đăng và/hoặc sửa đổi bài gửi của bạn sau đó; hoặc (v) bất kỳ khiếu nại bồi thường nào mà bài gửi của bạn gây thiệt hại cho một bên thứ ba. Việc bồi thường sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian Quảng bá.

 

7. ỦY QUYỀN

 

Người dùng không được ủy quyền hoặc chuyển nhường quyền hoặc trách nhiệm của mình theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của P&G, [không được từ chối hoặc trì hoãn đồng ý một cách không hợp lý]. P&G có thể ủy quyền hoặc chuyển nhượng quyền hạn của mình theo thỏa thuận này mà không cần phê duyệt, miễn là phải đưa ra thông báo trước cho Người dùng.

 

8. THAY ĐỔI VÀ KHƯỚC TỪ

 

8.1 Người dùng phải được thông báo bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi nào của thỏa thuận này và theo sự chấp nhận của Người dùng trong quá trình liên kết tiếp theo của Người dùng với Nền tảng Đào tạo BC P&G ngay sau sự thay đổi đó. Nếu người dùng không đồng ý với sự thay đổi này, quyền truy cập vào Nền tảng Đào tạo BC P&G sẽ bị gỡ bỏ.

 

8.2 Việc từ bỏ bất kỳ quyền hạn nào theo thỏa thuận này chỉ có hiệu lực nếu được lập bằng văn bản và chỉ áp dụng với bên mà người từ bỏ chỉ định và trong trường hợp quy định. Việc thực hiện hoặc không thực hiện hành động nào khác không có nghĩa là từ bỏ.

 

9. ĐIỀU KHOẢN CHIA TÁCH

 

9.1 Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hành chính pháp lý có thẩm quyền nào nhận thấy bất kỳ điều khoản (hoặc một phần điều khoản) của thỏa thuận này là không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực.

 

9.2 Trường hợp bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp có thể trở thành hợp lệ, có thể thực thi và hợp pháp bằng cách xóa một phần của điều khoản đó, thì điều khoản đó phải được sửa đổi đề phù hợp với mục đích thương mại của các bên.

 

10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến các điều khoản đó hoặc các vấn đề hoặc phần chính của các điều khoản đó (bao gồm những tranh chấp hoặc khiếu nại không được thỏa thuận) sẽ được điều chỉnh và xử lý theo luật pháp Việt Nam

 

Các tòa án của Việt Nam sẽ không có độc quyền thẩm quyết về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến, lượt ghé thăm Nền tảng Đào tạo BC P&G, mặc dù chúng tôi có quyền kiện bạn vi phạm những điều kiện này tại quốc gia sinh sống hoặc quốc gia liên quan khác của bạn.