Cách dạy bé tập nói

Là một phần thiết yếu trong quá trình tăng trưởng của bé, sự phát triển ngôn ngữ luôn là mối bận tâm của nhiều ông bố bà mẹ. Bảng hướng dẫn sau sẽ giúp bạn biết bé sẽ nói được những gì, vào những thời điểm nào.

Trình tự phát triển ngôn ngữ nói:

Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ nói