medicine-cabinet

Một tủ y tế được trang bị đầy đủ các loại thuốc là điều rất cần thiết khi bé nhà bạn bước vào tuổi tập đi. Đã đến lúc bạn nên thêm vào một số thứ sau đây: