terms and conditions

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU

Việc tham gia vào mục DùngThử và Kiểm Nghiệm trên trang www.pampers.com.vn đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và đồng ý tuân theo Nguyên tắc Cộng đồng và các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”), vui lòng không tham gia hoặc sử dụng mục Dùng Thử và Kiểm Nghiệm. 

TÍNH HỢP LỆ:

Bạn hoàn toàn tự nguyện đăng ký thành viên và tham gia. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là thành viên đã đăng ký của www.pampers.com.vn và rằng mọi thông tin đăng ký bạn gửi là đúng và chính xác. Bạn đồng ý xác nhận tính chính xác của những thông tin đó. Ngoài ra, bạn còn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ hoặc trên mười tám (18) tuổi, và rằng việc sử dụng cộng đồng www.pampers.com.vn của bạn sẽ tuân thủ với các quy định hoặc điều luật áp dụng. 

QUYỀN RIÊNG TƯ:

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ bạn cũng đều tùy thuộc vào những hướng dẫn quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền Riêng tư của P&G tại đường dẫn này. Qua đây, Chính sách Quyền Riêng tư được hợp nhất và tạo thành một phần của điều khoản này. 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG:

Việc sử dụng cộng đồng www.pampers.com.vn của bạn còn tùy thuộc thêm vào Điều khoản Sử dụng của P&G. Qua đây, Chính sách Quyền riêng tư được hợp nhất và tạo thành một phần của Điều khoản Sử dụng này. Mục Dùng Thử và Kiểm Nghiệm là một công cụ để các thành viên Công đồng www.pampers.com.vn thể hiện những suy nghĩ, ý kiến và hiểu biết có ý nghĩa của mình liên quan đến chủ đề cụ thể. Bạn có thể vào trang này để xem thông tin và giải trí. Có rất nhiều cơ hội để bạn tham gia một cách tích cực vào Cộng đồng www.pampers.com.vn . Vui lòng đảm bảo rằng những phản hồi của bạn liên quan đến bài viết đã đăng và trọng tâm quy định của cộng đồng www.pampers.com.vn. Mặc dù lạc đề là chuyện bình thường, nhưng chúng tôi hy vọng rằng mọi người càng tập trung vào chủ đề càng tốt. Bạn hiểu rằng bài gửi của bạn sẽ được đăng công khai (bao gồm cả tên người dùng và ảnh của bạn).P&G không đảm bảo rằng bạn sẽ có cơ hội sửa đổi hay xóa bất kỳ bài viết nào mà bạn đã gửi. Bạn hiểu rằng bạn, chứ không phải P&G, chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bài gửi nào. Độ tin cậy của toàn bộ các bài gửi bạn đăng tải lên không thuộc bổn phận của P&G, nhà cung cấp và đại lý dịch vụ thuộc bên thứ ba của P&G, hoặc những giám đốc, cán bộ và nhân viên của các tổ chức đó. P&G có quyền tùy ý giữ lại và sử dụng bất kỳ bình luận, gợi ý, dữ liệu hoặc thông tin nào khác (gọi chung là "Thông tin") do bạn đóng góp cho Cộng đồng www.pampers.com.vn về những sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai, mà không cần đền bù cho bạn sau này. Trong trường hợp những Thông tin này có thể được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ, thì nghĩa là bạn đã đồng ý chuyển nhượng bất kỳ và toàn bộ quyền liên quan đến những Thông tin này cho P&G và hợp tác với P&G trong việc chuyển nhượng những quyền đó, nếu cần thiết. Qua đây bạn cũng trao cho www.pampers.com.vn  quyền và giấy phép vĩnh viễn, không thu hồi, miễn phí, có thể chuyển nhượng nhằm sử dụng, sao chép, mô phỏng, xuất bản, phát sóng, hoặc sử dụng tên người dùng và nội dung của bạn, cũng như sửa đổi, xóa toàn bộ, hoặc điều chỉnh, xuất bản, dịch hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ những nội dung đó và/hoặc phân tán và/hoặc kết hợp nội dung đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào trên thế giới bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ và toàn bộ chương trình quảng cáo, quảng bá hoặc các mục đích thương mại khác. 

HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / NỘI QUY:


 1. Bạn không được cố tình mạo danh Người dùng khác hoặc một người không phải là Người dùng;

 2. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ cộng đồng www.pampers.com.vn nhằm quấy rối, đe dọa, lạm dụng, hoặc làm hại người khác, nhằm liên lạc, quảng cáo, gạ gẫm, hoặc bán cho bất kỳ Người dùng nào mà không có sự đồng thuận rõ ràng từ trước của Người dùng đó;

 3. Nội dung đóng góp không được chứa những yếu tố đe dọa hay tấn công bất kỳ địa điểm, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào;

 4. Nội dung đóng góp không được chứa những yếu tố vi phạm, chiếm, hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền riêng tư, công khai hay quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những tài liệu cấu thành nên việc vi phạm bản quyền;

 5.  Nội dung đóng góp phải là nguyên tác toàn bộ và hoàn toàn do bạntạo ra, đồng thời không kết hợp hay bao gồm bất kỳ yếu tố nào thuộc sởhữu của bên thứ ba hoặc có thể cần sự đồng thuận của bên thứ ba;

 6. Nội dung đóng góp không được chứa thông tin nào mà bạn biết là giả mạo, không chính xác hoặc sai lệch;

 7. Nội dung đóng góp không được chứa tên nhãn hiệu hoặc thương hiệu;

 8. Nội dung đóng góp không được hiển thị bất kỳ quảng cáo thương mại/doanh nghiệp nào (bao gồm nhưng không giới hạn logo công ty, tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, nội dung chính trị hoặc tôn giáo);

 9. Nội dung đóng góp không được chứa phần mềm quảng cáo, thư chuỗi, thư rác, thư hàng loạt không mong đợi, thư linh tinh, chương trình kinh doanh đa cấp, quảng cáo, chào mời cá nhân hoặc chào mời thương mại;

 10. Nội dung đóng góp không được chứa vi rút, trojan, sâu máy tính, bot phân tán, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác được thiết kế để phá hoại, can thiệp, hoặc bí mật ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào;

 11. Nội dung đóng góp không được chứa các yếu tố không phù hợp, khiếm nhã (bao gồm nhưng không giới hạn ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm), tục tĩu, khiêu dâm, thù địch, xảo trá, phỉ báng, vu khống hay bôi nhọ (bao gồm những từ ngữ hoặc biểu tượng thường được coi là xúc phạm đến các cá nhân của một chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, hoặc nhóm kinh tế xã hội nhất định);

 12. Nội dung đóng góp không được chứa các yếu tố quảng bá nội dung mê tín, phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc gây tổn hại đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào, cũng như quảng bá cho sự phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác;

 13. Nội dung đóng góp không được chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến các trang web, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại nào khác;

 14. Nội dung đóng góp không được chứa các hoạt động tội phạm hoặc xảo trá, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, mua bán tài liệu khiêu dâm, buôn bán ma túy, hoặc cờ bạc;

 15. Nội dung đóng góp không được chứa những gạ gẫm tiền bạc hay dịch vụ;

 16. Nội dung đóng góp không được gạ gẫm thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi;

 17. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu bất hợp pháp, vi phạm hoặc trái với luật pháp hoặc quy định hiện hành của khu vực, quốc gia, liên bang hoặc quốc tế.

 18. Bạn không được: (1) lựa chọn hoặc sử dụng tên hiển thị của người khác với ý định mạo danh người đó, (2) sử dụng tên hiển thị của một người khác mà không được phép, (3) sử dụng tên hiển thị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác của bất kỳ người nào hoặc (4) sử dụng tên hiển thị mà www.pampers.com.vn quyết định cho là không phù hợp vì bất kỳ lý do nào. SỬA ĐỔI: Bạn hiểu và đồng ý rằng P&G có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) kiểm soát, xem xét, gỡ bỏ hoặc từ chối bài gửi hoặc bất kỳ phần nào trong bài gửi của bạn, và bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ bài gửi nào.

 

BÁO CÁO LẠM DỤNG: Trên toàn bộ trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy nút 'Báo cáo' cho phép bạn thông báo với chúng tôi về bất kỳ sự vi phạm nào đối với những quy định này. Điều này cũng giúp bạn để ý quan tâm đến cộng đồng trang web.

 

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN: Ngoài những chế tài pháp luật mà P&G có thể thực hiện liên quan đến việc bạn vi phạm các điều khoản trong những Hướng dẫn này, P&G còn có quyền tùy ý tạm ngưng hay chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Cộng đồng www.pampers.com.vn

 

QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN: Nội dung đóng góp do bạn cung cấp không được xem là đại diện cho quan điểm của P&G hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh hoặc thành viên liên kết nào của P&G. Hơn nữa, không có mối quan hệ, ủy thác riêng hoặc mối quan hệ nào khác giữa bạn và P&G. Như vậy, mỗi bên sẽ là và đóng vai trò là một cộng tác viên độc lập, đồng thời không phải là đối tác, liên doanh, đại lý, nhân viên hoặc người sử dụng lao động của bên kia và không trói buộc cũng như cố gắng trói buộc bên kia với bất kỳ thỏa thuận nào.

 

SỬA ĐỔI HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG: P&G có thể tùy ý sửa đổi các điều khoản trong Điều khoản Sử dụng này mà không cần thông báo, việc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực tức thì. Theo đó, chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin về những hướng dẫn cập nhật hoặc bổ sung.