1. Thỏa thuận
Alternative text

Thỏa thuận

Thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.

Thỏa thuận về điều khoản sử dụng trang web P&G www.pampers.com.vn này được ký kết giữa Bạn (Người dùng hoặc Bạn) và Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam. (P&G hoặc Chúng tôi)

Trang được quản lý bởi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

 

Việc đăng ký, tham gia và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản sử dụng này, xin vui lòng không đăng ký, tham gia hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

 

TÍNH HỢP LỆ: Bạn hoàn toàn tự nguyện đăng ký thành viên và tham gia. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng toàn bộ thông tin đăng ký bạn đã gửi là đúng và chính xác. Bạn đồng ý xác nhận tính chính xác của những thông tin đó. Bạn còn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ hoặc trên mười tám (18) tuổi.

 

TÍNH BẢO MẬT :

Procter & Gamble pampers.com.vn sẽ thu thập và lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn như một phần trong quá trình đăng ký và sử dụng trang web P&G của bạn.

Nhấp vào đây để xem toàn bộ thông tin chi tiết về Chính sách Bảo mật:

http://www.pg.com/privacy/vietnamese/privacy_notice.shtml

 

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN:

Trang web của P&G đã tạo không gian cho các thành viên bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến và hiểu biết có ý nghĩa của mình liên quan đến một chủ đề cụ thể. Bạn có thể đọc trang web để giải trí và tìm kiếm thông tin. Có rất nhiều cơ hội để bạn tham gia vào Cộng đồng trang web của P&G một cách chủ động. Vui lòng đảm bảo rằng những phản hồi của bạn có liên quan đến bài viết được đăng và trọng tâm quy định của Cộng đồng trang web P&G. Dù lạc đề là chuyện bình thường nhưng chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tập trung vào chủ đề nhất có thể.

 

Bạn hiểu rằng bài gửi của bạn sẽ được đăng công khai (bao gồm cả tên người dùng và ảnh của bạn). P&G không đảm bảo rằng bạn sẽ có cơ hội sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Bài gửi nào bạn đã gửi. Bạn hiểu rằng bạn, chứ không phải P&G, có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Bài gửi nào. Bất kỳ Bài gửi nào do bạn đăng tải lên cũng không thuộc trách nhiệm bảo mật của P&G, nhà cung cấp và đại lý dịch vụ thuộc bên thứ ba của P&G, hoặc những giám đốc, cán bộ và nhân viên liên quan của họ.

 

HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / NỘI QUY:

 

(a) Bạn tuyên bố rằng:

(i) Toàn bộ nội dung bạn gửi là hoàn toàn đúng và chính xác

(ii) Bạn không phải là nhân viên của Procter & Gamble hoặc bạn không làm việc cho hoặc được ký hợp đồng với bất kỳ công ty con hoặc đại lý nào của P&G do P&G thuê để quảng bá và/hoặc bán các Sản phẩm của P&G

(iii) Bài gửi của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của bài gửi) không nằm trong hoặc được dự định sử dụng trong bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào cho P&G hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

(iv) Bạn hiện đang là người dùng thực sự các sản phẩm của P&G được nhắc đến trong bài gửi của bạn

(v) Bài gửi của bạn được thực hiện mà không có thanh toán trước hoặc hứa hẹn thanh toán với bạn hoặc bạn mong bất kỳ khoản thanh toán, lợi nhuận hoặc lợi ích nào cho việc dự định gửi bài của bạn, trừ khi có khả năng bài gửi của bận được sử dụng cho mục đích quảng bá của P&G như được trình bày dưới đây.

(vi) Nội dung hoặc ý kiến bạn đưa ra phản ánh ý kiến và trải nghiệm đúng và chân thực về những sản phẩm của P&G được đề cập trong bài gửi của bạn.

(vii) Nếu bài gửi của bạn có chứa hình ảnh của những người ở độ tuổi vị thành niên, bạn xác nhận rằng bạn là người bảo hộ hợp pháp của vị thành niên trong ảnh đó và đồng ý cho vị thành niên này xuất hiện trong bài gửi.

 

(b) Bạn:

 

1. Bạn không được cố tình mạo danh Người dùng khác hoặc một người không phải là Người dùng;

 

2. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Cộng đồng trang web của P&G nhằm quấy rối, đe dọa, lạm dụng hoặc làm hại người khác, hoặc nhằm liên lạc, quảng cáo, gạ gẫm, hoặc buôn bán cho bất kỳ Người dùng nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước của Người dùng đó;

 

3. Nội dung đóng góp không được chứa bất kỳ tài liệu nào đe dọa hoặc tấn công bất kỳ địa điểm, công ty hoặc tập đoàn nào;

 

4. Nội dung đóng góp không được chứa bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc có thể cấu thành nên việc vi phạm bản quyền;

 

5. Toàn bộ nội dung đóng góp phải đúng và do bạn tạo ra, đồng thời không thuộc hoặc bao gồm bất kỳ nội dung nào thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc có thể cần sự đồng ý của bên thứ ba;

 

6. Nội dung đóng góp không được chứa nội dung nào mà bạn biết là giả mạo, sai sự thật hoặc không chính xác;

 

7. Nội dung đóng góp không được chứa tên nhãn hiệu hoặc thương hiệu;

 

8. Nội dung đóng góp không được hiển thị bất kỳ quảng cáo thương mại/doanh nghiệp nào (bao gồm nhưng không giới hạn logo công ty, tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, nội dung chính trị hoặc tôn giáo);

 

9. Nội dung đóng góp không được chứa phần mềm quảng cáo, thư chuỗi, thư rác, thư hàng loạt tự nguyện, thư rác, mô hình kim tự tháp, quảng cáo, chào mời cá nhân hoặc chào mời thương mại;

 

10. Nội dung đóng góp không được chứa vi rút, trojan, chương trình, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác được thiết kế để phá hoại, can thiệp, hoặc bí mật ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào;

 

11. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu không phù hợp, khiếm nhã (bao gồm những không giới hạn ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm), tục tĩu, khiêu dâm, thù địch, xảo trá, phỉ báng, vu khống hay bôi nhọ (bao gồm những từ ngữ hoặc biểu tượng được rộng rãi coi là xúc phạm đến cá nhân hoặc chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, hoặc nhóm kinh tế xã hội nhất định);

 

12. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu quảng bá nội dung mê tín, phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc gây tổn hại đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào cũng như quảng bá phân biệt đối xử theo chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác;

 

13. Nội dung đóng góp không được chứa thông tin liên quan đến các trang web, địa chỉ, email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại nào khác;

 

14. Nội dung đóng góp không được chứa các hoạt động tội phạm hoặc xảo trá, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, mua bán tài liệu khiêu dâm, kinh doanh ma túy, hoặc cơ bạc;

 

15. Nội dung đóng góp không được chứa nội dung mồi chài tiền bạc hay dịch vụ;

 

16. Nội dung đóng góp không được gạ gẫm thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi;

 

17. Nội dung đóng góp không được chứa tài liệu bất hợp pháp, vi phạm hoặc trái với luật pháp hoặc quy định khu vực, bang, liên bang hoặc quốc tế hiện hành.

 

18. Bạn không được:

a) lựa chọn hoặc sử dụng tên hiển thị của một người khác với ý định mạo danh người đó,

b) sử dụng tên hiển thị của một người khác mà không được phép,

c) sử dụng tên hiển thị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền hợp pháp khác của bất kỳ người nào hoặc

d) sử dụng tên hiển thị mà Pampers.com.vn quyết định cho là không phù hợp vì bất kỳ lý do gì.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM Y TẾ: Nội dung của trang web này không thay thế cho tư vấn y tế. Pampers.com.vn không có ý định, và không cung cấp tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Toàn bộ nội dung, bao gồm văn bản, sơ đồ, hình ảnh và thông tin chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Không bao giờ được bỏ qua tư vấn y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm đến tư vấn y tế chuyên nghiệp do bạn đọc được bất kỳ nội dung gì trên trang web hoặc trong một bản tin gửi qua email của các Trang chủ. Không bao giờ tin tưởng vào thông tin từ trang web hoặc bản tin gửi qua email thay vì tìm đến tư vấn y tế chuyên nghiệp.

 

BỒI THƯỜNG

Bằng việc đăng ký, tham gia hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Procter & Gamble, các giám đốc, nhân viên và đại lý của P&G không bị ảnh hướng do bất kỳ hoặc toàn bộ các khiếu nại, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn án phí) phát sinh từ việc bạn sử dụng và truy cập vào pampers.com.vn

 

BÁO CÁO LẠM DỤNG : Trên toàn bộ trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy nút 'Báo cáo' cho phép bạn thông báo với chúng tôi về những nội dung vi phạm quy định. Điều này cũng giúp bạn chăm sóc cộng đồng.

 

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN: Nếu không tuân theo thỏa thuận này sẽ được xem là vi phạm các điều khoản sử dụng mà Bạn được phép sử dụng Trang web của P&G, và có thể dẫn đến việc chúng tôi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn thu hồi quyền sử dụng Trang web của P&G.

 

QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN: Nội dung đóng góp do bạn cung cấp không được xem là đại diện cho ý kiến của P&G hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của P&G. Hơn nữa, không có mối quan hệ, ủy thác mật hoặc mối quan hệ nào khác giữa bạn và P&G. Như vậy, mỗi bên là và đóng vai trò là một bên thỏa thuận độc lập, đồng thời không phải là đối tác, liên doanh, đại lý, nhân viên hoặc người sử dụng lao động của bên kia và không trói buộc cũng như cố gắng trói buộc bên kia với bất kỳ thỏa thuận nào.

 

QUẢNG BÁ: Những điều khoản đặc biệt có thể áp dụng cho các dịch vụ và quảng bá khác do Pampers.com.vn cung cấp, như Quy định Chính thức về các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, tính năng và/hoặc hoạt động. Bất kỳ điều khoản nào bổ sung vào hướng dẫn này, và trong trường hợp mâu thuẫn, nội dung của bản Hướng dẫn sẽ được ưu tiên.

 

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

P&G có thể tùy ý sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này mà không cần thông báo, việc sửa đổi sẽ có hiệu lực tức thì. Theo đó, chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết thêm thông tin về những hướng dẫn được cập nhật hoặc bổ sung.